ZMIANA UCZESTNIKA WYCIECZKI (dotyczy umów zawartych do 30 czerwca 2018 r.)

kategoria: Turystyka | czytany: 28 703 razy
Zawarłem umowę z biurem podróży. Miałem wyjechać na 2 tygodnie za granicę. Niestety w tym terminie nie mogę skorzystać z tej wycieczki. Czy mogę „odstąpić” tą wycieczkę innej osobie?

1. Zawarłem umowę z biurem podróży. Miałem wyjechać na 2 tygodnie za granicę. Niestety w tym terminie nie mogę skorzystać z tej wycieczki. Czy mogę „odstąpić” tą wycieczkę innej osobie?

Tak. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych „klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki”. O takim przeniesieniu należy poinformować organizatora turystyki przed początkiem imprezy turystycznej. Termin, w jakim to należy zrobić, powinna określać umowa zawarta między konsumentem i biurem podróży.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, art. 16 ust. 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.)

 

2. W przyszłym miesiącu miałam wyjechać na wycieczkę do Portugalii. Za wycieczkę zapłaciłam już ¾ ceny. Z przyczyn osobistych nie mogę jednak odbyć tej podróży. Aby nie stracić pieniędzy postanowiłam, że na wycieczkę pojedzie moja siostrzenica. Gdy zgłosiłam ten fakt w biurze podróży, uzyskałam informację, że ze względu na to, iż zamiana uczestnika nastąpiła bez uzyskania uprzedniej zgody organizatora, siostrzenica będzie musiała zapłacić dodatkowo 100 zł. Umowa nie przewiduje opłaty tego rodzaju. Czy biuro podróży ma prawo pobierać taką opłatę?

Nie. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, konsument może przenieść uprawnienia przysługujące mu z tytułu umowy na inną osobę bez zgody organizatora. Osoba, która przejmuje uprawnienia, musi również przejąć wszelkie obowiązki wynikające z umowy. Pobieranie przez biuro podróży opłaty „za brak uzyskania zgody na zamianę uczestnika” jest bezpodstawne.

Należy jednak zauważyć, że organizator może domagać się zwrotu dodatkowych kosztów, jeżeli na takie naraziła go zmiana uczestnika.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, art. 16 (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.)

Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]