ZWROT TOWARU KUPIONEGO Z KATALOGU WYSYŁKOWEGO

kategoria: Zwroty | czytany: 18 116 razy
Umowa zawarta bez jednoczesnej obecności obu jej stron czyli sprzedawcy i konsumenta (np. z katalogu, przez Internet) jest umową sprzedaży na odległość.
W skrzynce pocztowej znalazłam katalog firmy wysyłkowej z niedrogimi ubraniami i zamówiłam sobie bluzkę. Kiedy otrzymałam przesyłkę, okazało się, że bluzka w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej i wcale mi się nie podoba. Czy mogę zrezygnować z zakupu?
 
 
Umowa zawarta bez jednoczesnej obecności obu jej stron czyli sprzedawcy i konsumenta (np. z katalogu, przez Internet) jest umową sprzedaży na odległość. W takich umowach konsumentowi przysługuje prawo do namysłu. W ciągu 14 dni od otrzymania towaru może się rozmyślić i odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Sprzedawca powinien poinformować konsumenta na piśmie o możliwości odstąpienia od umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie wypełnił obowiązku informacyjnego o prawie do odstąpienia od umowy okres na odstąpienie ulega przedłużeniu o 12 miesięcy, chyba że w międzyczasie konsument zostanie poinformowany o tym prawie, wtedy ponownie liczony jest termin 14 dniowy od prawidłowego poinformowania.
 
 
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się co do zasady od odebrania rzeczy. W przypadku, kiedy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – wtedy termin rozpoczyna swój bieg od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Natomiast jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez oznaczony czas – termin do odstąpienia rozpoczyna swój bieg od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy, dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 
 
Odstąpienia najlepiej dokonać na piśmie z własnoręcznym podpisem i wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód, że dotarło ono do adresata. Inną dopuszczalną formą odstąpienia od umowy jest forma mailowa, pod warunkiem, że sprzedawca ją dopuszcza. Oświadczenie może składać się z jednego zdania, np. „Odstępuję od umowy sprzedaży bluzki (tu można wpisać datę zawarcia umowy, datę odebrania bluzki, ewentualnie numer zamówienia jeżeli konsument posiada takie informacje).
 
 
Zwrot rzeczy (bluzki) przez konsumenta (w stanie niezmienionym - bluzka nie powinna nosić śladów użytkowania), powinien nastąpić w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli doszło do zapłaty za towar przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu kosztów zakupu zamówionego towaru, oraz najtańszych kosztów dostarczenia tego towaru do konsumenta proponowanych przez przedsiębiorcę w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawieranej na odległość. Przedsiębiorca zwróci pieniądze, gdy otrzyma towar lub dowód jego wysłania przez konsumenta. Konsument natomiast zobowiązany jest do odesłania zamówionego towaru na swój koszt.
 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o praw konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827.). 

 ---------------------

Porady prawne są dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.

 

 
Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]