Tunezja – co zrobić jeśli wykupiliśmy już wycieczkę, ale w obliczu ostatnich wydarzeń nie chcemy pojechać?

data dodania: 17.07.2015
Tunezja – co zrobić jeśli wykupiliśmy już wycieczkę, ale w obliczu ostatnich wydarzeń nie chcemy pojechać?
Ci z nas, którzy marzyli o wypoczywaniu w Tunezji nie mają pewności, że ich wyjazd będzie beztroski. Tunezja, ze względu na ostatnie zamachy terrorystyczne, nie jest najbezpieczniejszym kierunkiem na spokojne wakacje. Niektóre biura podróży odwołały wyjazdy do tego kraju, inne zaproponowały wycieczki fakultatywne, jeszcze inne nie zareagowały w żaden sposób. Co możemy zrobić, jeśli zawarliśmy umowę z biurem podróży, ale w obliczu ostatnich wydarzeń nie chcemy spędzać urlopu w Tunezji? Czy możemy odzyskać zainwestowane środki? Jak możemy odnieść się do propozycji organizatora wycieczki? Oto dwie potencjalne sytuacje.

Sytuacja nr 1: Organizator odwołuje wycieczkę lub proponuje wycieczkę zastępczą

 
Jeżeli organizator odwołał wycieczkę lub zaproponował wycieczkę fakultatywną to mamy prawo, według swojego wyboru:
  1. uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie. Jeśli zgodzimy się na imprezę o niższym standardzie, to mamy prawo do zwrotu różnicy w cenie pomiędzy pierwotnie wykupioną wycieczką a „zastępczym” wyjazdem.
  2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. [1]
Powinniśmy niezwłocznie poinformować organizatora, czy przyjmujemy proponowaną zmianę umowy czy też odstępujemy od niej i żądamy natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych środków.
 
Ponadto możemy dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:
  1. zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie;
  2. siły wyższej.

Sytuacja nr 2: Organizator nie odwołał wycieczki i nie zaproponował wycieczki fakultatywnej

 
Jeżeli organizator nie chce odwołać wycieczki, ani zaproponować wycieczki zastępczej, wówczas rezygnując z wyjazdu możemy napotkać drobne problemy. Organizator może odmówić zwrotu pieniędzy w ogóle lub w pełnej wysokości. Nie ma bowiem odpowiednich przepisów, dających klientowi prawo do bezkosztowego odstąpienia od umowy w takich okolicznościach.
 
Warto jednak podkreślić, że przedsiębiorca – w tym przypadku operator turystyczny - ma obowiązek poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy. Takie informacje powinny być podane na piśmie. Ostrzeżenie przed wyjazdem do Tunezji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamieszczone zostało w maju 2014 roku i jest wciąż aktualne. Przedsiębiorca już przy zawieraniu umowy powinien poinformować o grożącym niebezpieczeństwie. Jeśli tego nie zrobił, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. [2]
 
Jeżeli organizator turystyki nie chce zwrócić pieniędzy w przypadku rezygnacji z wycieczki, należy skierować pozew o zapłatę do sądu. Sąd będzie badał, czy przedsiębiorca zobowiązany będzie do zwrotu klientowi pełnej kwoty, czy też to jemu należy się odszkodowanie.
 
[1] Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.
[2] Art. 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych
 
Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]