Pozwy zbiorowe – czy nowe przepisy będą dobre dla polskich konsumentów?

Zmiany w przepisach dotyczących pozwów zbiorowych

Rządy krajów UE, w tym Polski, wdrażają obecnie prawo w zakresie pozwów zbiorowych, które będzie obowiązywać od połowy 2023 roku. Pozwy zbiorowe, termin prawny określający postępowanie sądowe grupy konsumentów reprezentowanych przez organizację konsumencką, jest podstawowym elementem prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

W tej chwili kraje UE mają wyjątkową okazję, ale też obowiązek na ustanowienie procedur, które zafunkcjonują w praktyce. Oto niektóre z podstawowych wyborów, jakich muszą dokonać rządy.

 

Ważne decyzje przy wdrażaniu nowych przepisów

Po pierwsze. Wybór między opcjami opt-in i opt-out. W przypadku procedur opt-in każdy konsument musi sam dołożyć starań, aby się zgłosić, a reprezentowana jest tylko niewielka liczba konsumentów. Dzięki procedurom opt-out wszyscy poszkodowani konsumenci mogą automatycznie otrzymać odszkodowanie.

Po drugie. Koszty. Koszty pozwów zbiorowych często sięgają setek tysięcy euro, co uniemożliwia organizacjom konsumenckim skierowanie takiego powództwa do sądu. Koszty postępowania sądowego można jednak uczynić bardziej przystępnymi za pomocą szeregu środków, na przykład poprzez ustalenie maksymalnych kwot wartości roszczenia lub umożliwienie alternatywnego finansowania.

 

Apel do polskich władz o przepisy korzystne dla konsumentów

Jako członek Europejskiej Organizacji Konsumenckiej (BEUC) nasza Fundacja Konsumentów zwraca się do rządu polskiego o takie zaprojektowanie pozwów zbiorowych, aby dostarczały faktyczną wartość konsumentom.