Skip to content

Dobra Umowa – pierwszy certyfikat przyznany RWE Polska!

Dobra Umowa to program certyfikacji umów konsumenckich, którego misją jest poprawa jakości umów zawieranych przez firmy z konsumentami. Program zwiększa bezpieczeństwo konsumentów i jednocześnie umożliwia firmom budowę prawdziwie partnerskiej relacji z klientami, a więc ich zaufania i lojalności. Dotyczy to nie tylko sprzedaży energii, certyfikacji mogą podlegać np. umowy na usługi telekomunikacyjne, bankowe, deweloperskie, karty gwarancyjne, regulaminy sprzedaży internetowej itp.
 
Jakość i bezpieczeństwo umów jest jednym z najistotniejszych problemów, z jakimi mają do czynienia konsumenci. Tymczasem umowy konsumenckie tworzone są jednostronnie przez przedsiębiorców. Sami konsumenci często nie czytają umów, ponieważ są dla nich zbyt skomplikowane. Certyfikowane przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich umowy dają konsumentom pewność, że ich interes został wzięty pod uwagę. Jest to także doskonały przykład na to, jak firmy mogą prowadzić swój biznes w sposób etyczny i dostarczać klientom dodatkową wartość. Dobra Umowa została uznana za najlepszą praktykę CSR (Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu) przez uczestników Targów Dobrych Praktyk CSR organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
Jesteśmy zadowoleni, że Stowarzyszenie Konsumentów Polskich doceniło nasze starania. Dbamy o to, by nasze umowy były czytelne dla klientów, bez przysłowiowego „drobnego druku”. RWE Polska w swojej działalności kładzie silny akcent na działania proklienckie, zwiększające świadomość konsumentów. Mamy nadzieję, że współpraca ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich zaowocuje kolejnymi, ciekawymi działaniami na rzecz konsumentów” – mówi Janusz Moroz, członek zarządu RWE Polska.
 
Cieszymy się, że RWE Polska poddała swoje umowy analizie pod kątem interesu konsumenta i że firmie udało się otrzymać pierwszy na rynku certyfikat Dobra Umowa. Mamy nadzieję, że do RWE dołączą wkrótce inne firmy zawierające umowy z konsumentami, bowiem certyfikat Dobra Umowa jest jasnym przekazem dla klientów, że firma liczy się z ich opinią i dba o ich interes. Mamy też nadzieję, że konsumenci będą żądać od firm umów opatrzonych certyfikatem. Mogą to robić popierając program na stronie www.DobraUmowa.org oraz na facebook.com/dobraumowa.” – skomentowała Grażyna Rokicka, prezes Zarządu SKP.
 
Uzyskanie certyfikatu Dobra Umowa poprzedzone jest analizą umowy z punktu widzenia zgodności z prawem oraz szeroko rozumianym interesem konsumentów. Certyfikat można będzie znaleźć wyłącznie na najlepszych umowach, regulaminach czy kartach gwarancyjnych.
 

Zobacz również

LinkedIn
Share
Instagram
FbMessenger