Skip to content

Zmieniasz dostawcę internetu? Pomóż nam w badaniu!

Warunkami uczestnictwa są:
  1. posiadanie umowy na usługi internetu świadczone na linii telefonicznej albo przez telewizję kablową (nie dotyczy to internetu mobilnego oraz radiowego);
  2. możliwość zmiany w swoim miejscu zamieszkania dostawcy usług na innego (ponownie nie dotyczy to internetu mobilnego oraz radiowego);
  3. możliwość wypowiedzenia umowy i rozpoczęcia świadczenia usług z nowym dostawcą najpóźniej od początku lutego 2012 r.
Sama zmiana dostawcy internetu jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa.
 
Dla uczestników planowane jest wynagrodzenie w kwocie 350 zł (umowa o dzieło).
 
Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy spełnione są warunki uczestnictwa a następnie o kontakt e-mailem na p.rokicki@konsumenci.org
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 1 grudnia br.

Zobacz również

LinkedIn
Share
Instagram
FbMessenger