Skip to content

Czy można zrezygnować z zakupu towaru zamówionego przez telefon?

Zadzwoniła do mnie miła pani z firmy sprzedającej suplementy diety i namówiła mnie na zakup środka, który zmniejsza bóle stawów. Powiedziała, że przyślą mi ten środek kurierem i że mam zapłacić kurierowi przy odbiorze – na co się zgodziłam. Rozmowa była nagrywana przez sprzedawcę. Po namyśle następnego dnia stwierdziłam, że chcę zrezygnować z tego zamówienia i zadzwoniłam do tej firmy. Niestety, sprzedawca poinformował mnie, że nie mogę zrezygnować z zamówienia, że jestem zobowiązana do odbioru towaru i zapłaty ceny, ponieważ zawarłam ważną umowę sprzedaży. Ponadto, uzyskałam informację, że nie mogę odstąpić od tej umowy, ponieważ konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu produktów leczniczych. Czy sprzedawca ma rację?

 

Sprzedawca nie ma racji. W opisanej sprawie nie została w ogóle zawarta umowa sprzedaży i nie ma potrzeby odstępowania od umowy. Konsumentka nie jest zobowiązana do odbioru zamówionych towarów od kuriera ani do zapłaty ceny. Jeżeli bowiem przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, to, niezależnie od obowiązków informacyjnych określonych przepisami prawa, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

Innymi słowy, oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne dopiero wtedy, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy. W tym przypadku sprzedawca nie potwierdził warunków umowy sprzedaży na papierze lub innym trwałym nośniku, ani konsument nie złożył oświadczenia o zawarciu umowy w wymaganej formie czyli umowa nie została zawarta.

 

Powyższe zasady określone w ustawie o prawach konsumenta nie mają  zastosowania do produktów leczniczych, niemniej zakupiony przez konsumentkę suplement diety nie jest produktem leczniczym, wbrew twierdzeniu sprzedawcy. Suplement diety, jak sama nazwa wskazuje, jest preparatem spożywczym, którego głównym zadaniem jest uzupełnienie codziennej diety o składniki, których w niej brakuje – ale nie zapobiega chorobom ani ich nie leczy.

 

Na marginesie wskazujemy, że sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych jest dopuszczalna, a zasady jej prowadzenia regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

———

Masz problem z wadliwym towarem? Zachęcamy do korzystania z naszych szybkich e-porad online, dostępnych na stronie porady.konsumenci.org. Fundacja Konsumentów prowadzi ten portal już wiele lat, z naszych szybkich e-porad skorzystało już ok. 150 000 konsumentów. Poradę można uzyskać tutaj.

Zobacz również

LinkedIn
Share
Instagram
FbMessenger