O Dobrej Umowie w Radio Plus

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radio Plus, w której omawiany był problem niskich standardów umów konsumenckich oraz projekt Dobra Umowa, prowadzony przez nasze Stowarzyszenie w celu zwiększenia bezpieczeństwa umów w kraju. Pamiętajmy, że powinniśmy żądać od firm dobrych umów – możemy to zrobić popierając projekt Dobra Umowa na Facebooku!

Continue reading

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki o Dobrej Umowie

„Prezes URE rekomenduje standaryzację i uproszczenie umów związanych ze zmianą sprzedawcy”. W tym kontekście „na uznanie zasługuje inicjatywa Towarzystwa Obrotu Energią, które przygotowało wzorzec umowy kompleksowej dla gospodarstw domowych. Wzorzec ten został poddany konsultacjom ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich (SKP) i zmodyfikowany tak, żeby odpowiadał wymogom uzyskania certyfikatu SKP „Dobra Umowa”.”

Continue reading

Piąty Europejski Dzień Praw Pacjenta

Europejski Dzień Praw Pacjenta obchodzony jest 18 kwietnia.

Prawa pacjentów są w naszym kraju trudnym tematem. Tym bardziej warto poszerzyć swoją wiedzę na temat praw pacjenta. Warto też pamiętać, że pacjent to konsument i jako konsument usług medycznych ma też określone prawa.

Continue reading

Konkurs z nagrodami na stronie SKP na Facebooku

Do 12 kwietnia będzie trwał na naszej stronie na Facebooku Konkurs Wiedzy Konsumenckiej. Wystarczy, że będziesz w gronie fanów naszej strony i poprawnie odpowiesz na pytanie publikowane codziennie między godz. 16 a 22. Pierwsza poprawna odpowiedź w danym dniu wyznaczy zwycięzcę.

Continue reading

Nowe logo SKP

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ma nowe logo, w którego wyborze uczestniczyliście także Państwo w głosowaniu na naszej stronie internetowej. Za wszystkie oddane głosy uprzejmie dziękujemy.

Continue reading